Probna matura iz informatike u Loomen okruženju

Image by macrovector on Freepik

Vrijeme je intenzivnih priprema za ispite na državnoj maturi, ali i provođenja probnih ispita za koje je NCVVO najavio da će se provoditi online i objavio ih na svojim mrežnim stranicama.

Kako bi vam olakšale provođenje ovogodišnje probne mature iz informatike u virtualnu učionicu Pripreme za ispit iz informatike na državnoj maturi dodale smo temu Probna matura 2023 i pripremile dva testa. Testovi se razlikuju jedino u zadnja tri pitanja u kojima se od učenika traži da samostalno napišu program. Kako evaluator koji koristimo (CodeRunner) traži da se unaprijed definira programski jezik u kojemu se zadatak rješava, morale smo ih ovako razdvojiti.

Slika 1: Probna državna matura iz informatike u Loomen kolegiju Pripreme za ispit iz informatike na državnoj maturi

Kako pristupiti pripremljenim testovima?

Za rješavanje testa učenici se samo trebaju prijaviti u Loomen (za škole) i upisati u kolegij. Najjednostavniji način je pristup preko poveznice https://skole.loomen.carnet.hr/course/view.php?id=18080. U tom će se slučaju otvoriti prozor za prijavu kao na Slici 2.

Slika 2: Prijava u Loomen za škole

Klik na gumb Prijava (Slika 3)

Slika 3: Gumb za prijavu s AAI@EduHR korisničkim podatcima

otvorit će prozor za odabir načina prijave (Slika 4). Korisnici sa @skole.hr računima mogu odabrati jedan od načina: Škole LDAP ili AAI@EduHr.

Slika 4. Odabir načina prijave

Odabirom Škole LDAP načina prijave otvara se prozor s okvirom za unos korisničkog imena i lozinke (Slika 5).

Slika 5. Unos korisničkog imena i lozinke za prijavu preko Škole LDAP

Kao i kod prijave pomoću AAI@EduHr na koju smo već navikli otvara se prozor za dozvolu pristupa osobnom podatcima (Slika 6).

Slika 6. Dozvola pristupa osobnim podatcima

Nakon dozvole pristupa osobnim podatcima prikazat će se kolegije Pripreme za ispit iz informatike na DM. Prije pristupa testu potreban je još samo jedan korak: klik na poveznicu Upiši me u ovaj e-kolegij.

Slika 7. Upis u kolegij

Bez upisivanja u kolegij moguće je pregledavati sve materijale, ali nije moguće sudjelovati u aktivnostima kao što je rješavanje testova.

Slika 8. Neupisani korisnici ne mogu pristupiti testu

Nakon upisa u kolegij učenici mogu pristupiti probnom testu, ali i svim ostalim pripremljenim materijalima i testovima. Ako smo ovime olakšale barem jednom nastavniku provođenje ovogodišnje probne mature, naša misija je ispunjena :).

Leave a Comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

Još objava:

Image by macrovector on Freepik

Probna matura iz informatike u Loomen okruženju

Kako bi olakšale ovogodišnje provođenje probne mature iz informatike U kolegij Pripreme za ispit iz informatike na državnoj maturi dodale smo test probne mature. Zato zaboravite printanje, ključeve za odgovore i ručno ispravljanje i provedite probnu maturu bez dodatnih poslova 🙂