Loomen i vrednovanje ishoda iz programiranja

Danas ću biti malo sebična i post namijeniti svojim sustručnjacima, nastavnicima informatike. Tema je vezana uz vrednovanje ishoda iz domene Računalno razmišljanje i programiranje.
Loomen nam daje stvarno veliku lepezu načina vrednovanja ishoda iz ove, za vrednovanje, vrlo izazovne teme. Za vrednovanje za učenje možemo iskoristiti aktivnosti kao što su testovi, zadaće, igre ili VPL (Virtual Programming Lab). VPL i radionicu možemo koristiti za samovrednovanje i vršnjačko vrednovanje, dok za vrednovanje naučenog možemo izraditi kvalitetne testove s različitim vrstama pitanja – od klasičnih kao što su višestruki odabir, umetanje riječi koje nedostaju, brojčano, računski, prenošenje u tekst, do jednog specifičnog za programiranje – CodeRunner pitanja. No, krenimo redom.

Što je to VPL?

Virtual programming lab ili VPL je evaluator ugrađen u Loomen kao aktivnost. Učenici učitaju ili napišu svoje programsko rješenje koje zatim mogu provjeriti. Osim same činjenice što evaluator za programiranje postoji kao aktivnost u Loomenu, pozitivno je i to što nije nužno definirati programski jezik kojim se rješava zadatak. To znači da učenici, ako to znaju i/ili žele mogu odabrati jezik prikladan za rješavanje zadatka.
Evaluator ima i ugrađeni editor koji omogućuje direktno upisivanje programskoga koda ili ispravljanje pogrešaka. Rješenje je moguće evaluirati više puta, a svaka nova evaluacija može se kažnjavati oduzimanjem određenog postotka od ukupnog broja bodova.

Editor VPL-a
Slika 1. Editor VPL-a

Dodavanje VPL-a u Loomen kolegij (učionicu)

VPL se u Loomen učionicu dodaje kao i svaka druga aktivnost.

Dodavanje aktivnosti VPL u Loomen učionicu
Slika 2. Dodavanje aktivnosti VPL u Loomen učionicu

Nakon dodavanja potrebno je urediti postavke. Kao i kod ostalih aktivnosti najprije je potrebno upisati naziv i opis aktivnosti. U dio za opis upisuje se tekst zadatka. Ovdje treba detaljno opisati način na koji se unose ulazni podatci (odvojeni zarezom, svaki podatak u novom redu…) i kako treba oblikovati izlazne vrijednosti. Nakon ovih općenitih podataka potrebno je postaviti datume početka i završetka aktivnosti. Ovo nisu obavezni podatci i moguće ih je preskočiti.

Postavke VPL-a - naziv i opis aktivnosti
Slika 3. Postavke VPL-a – naziv i opis aktivnosti

Od ostalih postavki izdvojila bih dio vezan uz ocjenjivanje. U ovom bloku postavlja se broj bodova za aktivnost. Osim broja bodova, u ovom se dijelu unosi broj bodova koji se smanjuje svakim slanjem zadatka na evaluaciju (Reduction by automatic evaluation) i broj evaluacija u kojima se neće oduzimati bodovi (Free evaluations). U svojim VPL zadatcima broj evaluacija u kojima se ne oduzimaju bodovi najčešće postavim na 1, kako bi učenici imali priliku popraviti svoje rješenje bez kaznenih bodova. Učenike u razredu učimo da svaki unos i ispis treba popratiti tekstom – uputom korisniku što treba upisati ili opisom rezultata. Kad se koriste evaluatori takvi popratni tekstovi predstavljaju problem i moraju se ukloniti. Zbog toga mislim da učenicima treba dopustiti najmanje jednu “besplatnu” evaluaciju. Jednostavno često zaborave skloniti tekst. Bez obzira na to koliko velikim fontom ste im to upisali u uputama :).

Slika 4. Uređivanje postavki vezanih uz ocjenjivanje
Slika 4. Uređivanje postavki vezanih uz ocjenjivanje

Ostale postavke ovdje neću spominjati, jer se ne razlikuju od postavki drugih aktivnosti.

Dodali smo VPL i uredili postavke. Što sada?

Dodavanjem aktivnosti i uređivanjem postavki nismo završili s poslom. Ostaje nam upisati test primjere (Test cases) i definirati mogućnosti izvršavanja (Execution options). Te se mogućnosti nalaze u bloku postavki VPL-a.

Slika 5. Blok postavki VPL-a
Slika 5. Blok postavki VPL-a

Za unos test primjera potrebno je odabrati mogućnost Test cases u bloku postavki VPL-a. Test primjeri unose se na sljedeći način (Slika 6):
case = Test1 (naziv test primjera)
input = 1234 (ulazni podatak, a ako ih je više svaki podatak upišemo u novi red)
output = 23 (izlazni podatak ili podatci)
Broj test primjera određujete sami, a nakon unošenja svih test primjera, potrebno ih je spremiti.

Primjer unosa test primjera
Slika 6. Primjer unosa test primjera

U dijelu Execution options u možemo odrediti programski jezik (Run script i Debug script). Osim programskog jezika određujemo hoće li učenik u editoru imati dostupne naredbe Run, Debug i Evaluate, postoji li mogućnost evaluacije prije predaje na ocjenjivanje i hoće li se zadatak ocijeniti automatski.

Dodatne mogućnosti vezane uz izvršavanje zadatka
Slika 7. Dodatne mogućnosti vezane uz izvršavanje zadatka

Nakon što postavimo ove mogućnosti i spremimo promjene, naš VPL je spreman i učenici mogu postavljati svoja rješenja.

VPL aktivnosti u jednoj Loomen učionici
Slika 8. VPL aktivnosti u jednoj Loomen učionici

Da bi učenik testirao program, nakon spremanja (obavezno imenu programa dodati i nastavak, primjerice pub.py), pokreće naredbu Run. Odabirom naredbe Evaluate rješenje se predaje na testiranje i ocjenjivanje. Ako učenik “uploada” rješenje sa svog računala, ime programa prenosi se zajedno s programom. Nakon uploada učenik ima mogućnost predavanja i ocjenjivanja klikom na naredbu Evaluate.

Klikom na aktivnost, na kartici Submissions list u svakom trenutku možemo provjeriti tko je od učenika i kada predao zadatak, koliko puta je evaluirao svoje rješenje i koliko bodova ima.

Pregled učenika koji su predali i evaluirali zadatak
Slika 9. Pregled učenika koji su predali i evaluirali zadatak

Učeničko rješenje možemo pogledati, a po potrebi i evaluirati.

Napomena za kraj

Upozorite učenike da ime zadatka ne smije sadržavati razmake i posebne znakove, već samo slova engleske abecede i brojeve, s tim da prvi znak mora biti slovo. VPL koristim u nastavi već nekoliko godina i svaki puta se pojavi najmanje jedan učenik koji zbog razmaka u imenu programa ne prolazi evaluaciju. Takvo rješenje ocjenjeno je s nula bodova.

Za sada toliko. Nadam se da sam vas zainteresirala za još jednu aktivnost. Nastavit će se… Slijedi još jedan evaluator. Ovaj puta u obliku pitanja za test.

Leave a Comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

Još objava:

Image by macrovector on Freepik

Probna matura iz informatike u Loomen okruženju

Kako bi olakšale ovogodišnje provođenje probne mature iz informatike U kolegij Pripreme za ispit iz informatike na državnoj maturi dodale smo test probne mature. Zato zaboravite printanje, ključeve za odgovore i ručno ispravljanje i provedite probnu maturu bez dodatnih poslova 🙂