Izrada pitanja u Loomenu (na primjeru Cloze pitanja)

Dok čekamo da učenici odrade drugi dio svog zadatka u radionici – ocjenjivanje dodijeljenih im radova, vrijeme je da krenemo promišljati i o drugim načinima vrednovanja. Za neke od njih potrebno je izraditi pitanja.
O pitanjima u Loomenu (Moodleu) pisala sam u više navrata. Ali prošlo je već više godina i neke su se stvari promijenile. Članci Još malo o pitanjima i Igre u Moodleu još uvijek mogu biti aktualni i primjenjivi. U odnosu na vrijeme pisanja spomenutih postova sada Loomen sadržava više vrsta pitanja, a način njihova uređivanja je olakšan. Još uvijek povremeno dobro dođe poznavanje HTML sintakse, posebno u slučajevima kad uređivač teksta otkazuje poslušnost, ali takve su situacije, srećom, sve rjeđe.

Baza pitanja

Pitanja se u Loomenu ne koriste samo za testove. Moguće ih je iskoristiti u igrama ili kvizovima. Zbog mogućnosti korištenja pitanja u različitim aktivnostima dobro je izraditi bazu pitanja. Dobro osmišljena baza pitanja kasnije može znatno olakšati izradu aktivnosti.
Baza se sastoji od kategorija u koje se spremaju pitanja. Kategorije mogu biti složene prema nastavnim cjelinama, temama, vrsti pitanja, broju bodova i sl. Svaka kategorija može imati i potkategorije, koje opet mogu imati svoje potkategorije. Primjerice, u kategorijama sa slike 1 možemo napraviti dodatne potkategorije – prema broju bodova, ili, još bolje, vrsti pitanja. Tako kod izrade testa možemo odrediti da se pitanja biraju slučajnim odabirom iz različitih kategorija, pa učenici mogu imati različite testove koji će ipak biti jednake težine.

Kategorije i potkategorije
Slika 1. Kategorije i potkategorije pitanja

Kategorije dodajemo u Postavkama kolegija, izbornik Baza pitanja. Osim dodavanja kategorija i pitanja u ovom izborniku nalaze se mogućnosti uvoza i izvoza pitanja.

Slika 2. Izbornik za dodavanje i uređivanje pitanja i kategorija

Dodavanje pitanja u bazu

Pitanje dodajemo odobirom mogućnosti Pitanja iz izbornika Baza pitanja (Slika 2). Prvi korak je odabir kategorije, a zatim klikom na gumb Stvori novo pitanje (Slika 3) pokrećemo postupak izrade novog pitanja.

Izrada pitanja - korak 1
Slika 3. U prvom koraku odabiremo kategoriju

Sljedeći korak je odabir vrste pitanja. U trenutku pisanja ovog posta Loomen sadrži 27 različitih vrsta pitanja – od odabira točnog/točnih odgovora, kratkog odgovora, brojčanog ili računskog pitanja, pa do složenijih kao što su umetanje riječi koje nedostaju, prenošenja u tekst ili na sliku i slično. Postoji i mogućnost dodavanja esejskog pitanja koje zahtjeva ručni pregled od strane nastavnika.
Kod odabira vrste pitanja, s desne strane pojavljuje se kratak opis koji može pomoći u odabiru.

Slika 4. U drugom koraku odabiremo vrstu pitanja

Cloze – umetanje riječi koje nedostaju

Dodavanje pitanja objasnit ću na malo složenijoj, ali korisnoj i često primjenjivoj vrsti pitanja – Cloze ili Umetanje riječi koje nedostaju. U prethodnim verzijama Loomena izrada ove vrste pitanja zahtijevala je poznavanje koda za stvaranje pitanja. Nadogradnjom Loomena izrada Cloze pitanja je znatno pojednostavljena. U dio za uređivanje teksta pitanja dodan je Cloze editor (Slika 5.)

Slika 5. Cloze editor

Nakon pokretanja Cloze editora, najprije odabiremo vrstu odgovora. To može biti odabir jednog ili više odgovora s popisa, brojčani odgovor (s mjernim jedinicama ili ne) ili kratak odgovor.
U sljedećem koraku dovoljno je odabrati broj bodova, upisati točan odgovor i povratnu informaciju. Također je moguće dodati i više točnih odgovora kojima je moguće odrediti različiti postotak ocjene. Postupak izrade Cloze pitanja korištenjem Cloze editora prikazan je na slici 6.

Slika 6. Izrada pitanja pomoću Cloze editora

Nakon upisivanja svih potrebnih podataka klikom na gumb Umetni generira se kod pitanja.
Na slici 7. prikazano je Cloze pitanje. Gornji dio prikazuje kako ga vide učenici, dok donji dio prikazuje kod.

Slika 7. Kod i izgled Cloze pitanja

Prije spremanja pitanja potrebno ga je dekodirati kako bi se provjerio tekst pitanja i odgovori.

Slika 8. Dekodiranje Cloze pitanja

Detaljne upute i primjere Cloze pitanja potražite u Moodle dokumentaciji.

Leave a Comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

Još objava:

Image by macrovector on Freepik

Probna matura iz informatike u Loomen okruženju

Kako bi olakšale ovogodišnje provođenje probne mature iz informatike U kolegij Pripreme za ispit iz informatike na državnoj maturi dodale smo test probne mature. Zato zaboravite printanje, ključeve za odgovore i ručno ispravljanje i provedite probnu maturu bez dodatnih poslova 🙂