Izrada pitanja u Loomenu (na primjeru Cloze pitanja)

Izrada cloze pitanja