Rječnik kao poticaj aktivnoj nastavi

Osim baze pitanja za kreiranje nekih igrica može se koristiti i Rječnik. Želimo li igre koristiti kao uvod u temu ili za ponavljanje na kraju sata, potrebno je napraviti poseban rječnik za svaku nastavnu cjelinu.

Izrada rječnika je velik posao i zahtjeva dosta vremena. Međutim, za razliku od Pitanja, rječnik je u Moodleu aktivnost. Kao što smo ranije vidjeli, aktivnosti su namijenjene polaznicima, a mogu se i ocjenjivati. Što nas onda sprječava u tome da i rječnik iskoristimo za realizaciju jednog nastavnog sata?

Kako realizirati sat uz pomoć rječnika?

Na kraju nastavne cjeline, umjesto klasične sistematizacije gradiva i ponavljanja za pismenu provjeru znanja, možemo s učenicima napraviti rječnik. Potrebno je pripremiti po jedan ili dva pojma za svakog učenika. Ako učenici sjede u paru, svaki od njih može dobiti po jedan pojam za definiranje.

Prilikom davanja uputa učenicima o načinu definiranja pojma potrebno je istaknuti da  pojam koji definiraju ne koriste unutar definicije. Na primjer, definiraju li pojam LMS, ne smiju rečenicu započeti sa “LMS je sustav za…”, već samo “Sustav za….”. U slučaju da koriste prvi način u samom pitanju nalazit će se i odgovor. Kako to izgleda u igri vješala možete pogledati na slici:

image

Da bi sat bio dinamičniji, svaki učenik osim pojma za definiranje može dobiti i jedan ili dva pojma za kontrolu. Na taj način će učenici ponoviti više pojmova, a svaki od definiranih pojmova bit će provjeren.

Na ovaj način, sa davanjem uputa i definiranjem rječnika, iskoristit ćete 20 do 25 minuta nastavnog sata. Kao nagradu za trud tada možete kreirati igricu koja će koristiti pojmove koje su učenici definirali. Oni će biti zadovoljni jer se koristi njihov rad, a uz to će kroz igru ponoviti i preostale pojmove. Primjer primjene pojma iz rječnika u igri Vješala

Na prethodnoj slici vidi se primjena ispravno definiranog pojma iz rječnika u igri Vješala. U postavkama igre definira se hoće li se ili ne definicija pojma pojaviti na ekranu. Ako se pojam ne prikazuje učenici moraju puno više razmišljati o riječi koju traže. No, ako nam je cilj da savladaju pojmove i njihove definicije, bolje je postaviti da se pojam prikazuje. Isto tako sami određujemo  hoće li se ili ne na kraju pojaviti točan odgovor.

image

Kako dodati Rječnik u kolegij?

imageKao nastavnik, za pripremu unosa pojmova u rječnik, potrebno je samo dodati modul Rječnik na mjesto u kolegiju na kojem želite da se nalazi. Podsjetimo se, klikom na gumb „omogući izmjene“ u gornjem desnom kutu pojavljuju se moduli koje možemo dodavati kolegiju.

 

imageRječnik pripada u aktivnosti, tako da je potrebno otvoriti padajući izbornik modula aktivnosti (dodajte aktivnost) i odabrati Rječnik. Nakon toga (kao i za bilo koji drugi modul) navedemo naziv rječnika, definiramo broj pojmova koji će se prikazivati na jednoj stranici, stil rječnika i ostale postavke (na primjer, način ocjenjivanja, dopuštanje ispisa, komentiranja i sl.). Klikom na „Pohrani i vrati se na tečaj“, definirali smo rječnik i on je spreman za unos pojmova.

 

Unos pojmova u rječnik

imageUnos pojmova u prethodno kreiran rječnik je jednostavan. Klikom na naziv rječnika u kolegiju otvara se prozor rječnika. Na vrhu prozora nalazi se gumb „Dodajte novi pojam“ koji omogućuje unos pojma i njegovo objašnjenje.

 

image

Osim naziva i objašnjenja pojma važno je definirati hoće li se pojam automatski povezati (linkom na svaku pojavu pojma u kolegiju), hoće li prilikom povezivanja biti case-sensitive (osjetljiv na mala i velika slova) i povezuju li se samo cijele riječi. Ovo je dio u kojem treba dobro razmisliti da se ne bi dogodilo da se link pojavljuje i na pojmovima koje ne želimo povezati. Na primjer prilikom definiranja vanjskih memorija dobro je uključiti da se povezuje samo cijeli pojam, da se ne dogodi da se svaka riječ vanjske i svaka riječ memorije poveže s pojmom vanjske memorije u rječniku.

clip_image015

Moguće je navesti i dodatne ključne riječi koje želimo da se povežu sa definiranim pojmom.

Rječnik je gotov, igra je kreirane i uživajte u rezultatu Smiješak.

Leave a Comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

Još objava:

Image by macrovector on Freepik

Probna matura iz informatike u Loomen okruženju

Kako bi olakšale ovogodišnje provođenje probne mature iz informatike U kolegij Pripreme za ispit iz informatike na državnoj maturi dodale smo test probne mature. Zato zaboravite printanje, ključeve za odgovore i ručno ispravljanje i provedite probnu maturu bez dodatnih poslova 🙂