Uređivanje postavki kolegija

Prvi korak u izradi kolegija trebale bi biti njegove postavke, kao što je oblik kolegija, broj tjedana ili tema, način upisa u kolegij i slično. Postavke se nalaze u bloku Administracija, a i naknadno se mogu promijeniti, ukoliko je potrebno. U prvom dijelu uređuju se opće postavke. Puno ime, kratica i sažetak su podaci koje …

Uređivanje postavki kolegija Read More »